Pensumlitteratur


Pensum modul 3 IT307 Webtenester – digital kommunikasjon:

Bjarnø, Giæver, Johannesen, Øgrim: Didiktikk digital kompetanse i undervisningen
. Bergen: Fagbokforlaget 2008. (sjå kommentar under*)

Brandtzæg, Petter Bae: Privat 2.0 – mot økt åpenhet og ønsket nettsynlighet i Røys, Heidi Grande (red): Delte meninger. Universitetsforlaget 2009.

Dalegården, Tone,  Ottestad, Geir, Tømte, Cathrine: Kildekritikk og kritisk refleksjon – Forskning viser 10. ITU 2007

Hannemyr, Gisle: Lommejuss omkring digitale medier. Gisle Hannemyr. Some rights reserved 1988-2008.

Kløvstad, Vibeke og Tanja Storsul: Vil du laste ned Web 2.0? i Røys, Heidi Grande (red): Delte meninger. Universitetsforlaget 2009.

Krumsvik "Allmenndidaktiske perspektiver" i Hildegunn Otnes: Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget 2009. s. 227-250 (ca 20s.)

Monitor 2011 - Skolens digitale tilstand. ITU 20011. Last ned pdf her. s. 63-120 (ca 55s.)

Otnes, Hildegunn: "Å være digital" i Hildegunn Otnes: Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget 2009. s. 11-26 (15 s.)

Røys, Heidi Grande: Forord i Røys, Heidi Grande (red): Delte meninger. Universitetsforlaget 2009.

Tømte, Cathrine  og Søby, Morten: Å vokse opp digitalt – dagens barn og unge i Røys, Heidi Grande (red): Delte meninger. Universitetsforlaget 2009.

Tønnesen, Elise Seip: Generasjon.com. Universitetsforlaget 2007. Del I og II, + kap 8. (Presentasjon og kritikk av boka her).

Eritsland, Alf Gunnar: "Samskriving - Ny veg i skriveopplæringa". Oslo: Samlaget 2008. s. 9-13, 172-188

For spesielt teoriinteresserte:
Østerud, Svein og Skogseth, Egil G. (red): Å være på nett. Cappelen 2008. Kap 1, 2 og 5

Nettressurser:
Brandtzæg, Petter Bae: "Nettverksregler til besvær" - 
deltemeninger.no
Bratvold, Eva og Kyrkjebø, Frode(2009): IKT i skolen. Kven, kva, korleis og kvifor?
Videoproduksjon Intermedia 2009.

Lov om behandling av personopplysninger. Justis- og politidepartementet 2001

Magnus H.S: "Interaktiv skriving gir bedre læring" - deltemeninger.no

Personvernskolen: Kan elever pålegges å bruke blogging som del av skolearbeidet? Bl a. Datatilsynet og Elevorganisasjonene 2009.

**********


* Kommentar:
Pensum i Bjarnø, Giæver, Johannesen, Øgrim: Didiktikk digital kompetanse i undervisningen.

Desse underkapitla:
Ulike sjangre                         (Hovudkapittel: Å kunne utrykke seg skriftlig)
Å lese og utforske Internett    (Hovudkapittel: Å kunne lese)
Å være kritisk og kunne tolke   (Hovudkapittel: Å kunne lese)

Desse hovudkapitla:
Hovudkapitlet Internettbruk
Hovudkapitlet Produsent på Internett
Hovudkapitlet Personvern
Hovudkapitlet Nettvett og nettetikette

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar